Úvod Startup centrum TUKE Zvuk Energy

Zvuk Energy

Problém, ktorý chce projekt ovplyvniť, je trend spotreby stále väčšieho množstva elektrickej energie, ktorá sa, žiaľ, okrem obnoviteľných zdrojov a jadrovej energie stále vyrába z fosílnych palív. To nie je dobré, pretože spaľovanie tuhých a kvapalných fosílnych palív sprevádzajú emisie oxidu siričitého, oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého, ako aj prachové oxidy dusíka a ďalšie znečisťujúce látky, ktoré následne ovplyvňujú životné prostredie a klímu. Okrem toho sa skôr či neskôr vyčerpajú, takže budeme musieť prejsť na obnoviteľné zdroje energie. Tento projekt je dôležitý, pretože Zvuk Energy je ďalším spôsobom výroby elektrickej energie bez znečisťovania životného prostredia! Konečným cieľom projektu je inštalovať na hlučných miestach zariadenia, ktoré dokážu vyrábať elektrinu z hluku a, čo je dôležité, uskladňovať energiu, pretože väčšina hluku vzniká počas dňa, ale väčšina sa spotrebuje v noci kvôli zvýšenej potrebe osvetlenia.

 

Kontakt

Tetiana Kladkova

e-mail: tkladkova243@gmail.com