Úvod Startup centrum TUKE Sportner

Sportner

Vytváranie a vývoj smarthealth/city aplikácie a komunity, ktorú bude spájať. Je to systém, v ktorom vedia užívatelia prostredníctvom mapy  zdieľať svoju aktivitu pre ďalších, aby sa k nim vedeli pridať. Takzvaný Online offline matchmaking.  Aplikácia umožňuje vytvoriť ‘private’ skupinu, alebo ‘public’ skupinu, kde sa môže prihlásiť ktokoľvek na zdieľanú udalosť. Z cudzích ľudí sa stávajú spoluhráči a odstraňujú sa sociálne bariéry.

Pozn.: Sportner – predtým Training buddy

Kontakt

Márk Csatlós
e-mail: markcs954@gmail.com