Úvod Startup centrum TUKE BRUT.TO

BRUT.TO

Štúdio, ktoré tvorí grafický dizajn v spolupráci s ľuďmi s mentálnym zdravotným znevýhodnením.

BRUT.TO – hmotnosť obsahu aj s obalom.

Práca BRUT.TO je intervenciou kreatívneho aktivizmu, ktorou chceme dosiahnuť, aby ľudia so znevýhodnením mohli v spolupráci s profesionálnymi grafikmi naplno využiť svoj tvorivý potenciál a stať sa plnohodnotnými tvorcami. Tak, aby neboli hodnotení podľa svojho znevýhodnenia, ale podľa kvality svojej tvorby. Tak, aby bola vážená hmotnosť obsahu aj s obalom. Prvé výstupy vytvárame spoločne s autormi, ktorí sú súčasťou denného stacionára DOMKO v Košiciach. BRUT.TO  vzniká ako študentský projekt Terezy Sejkovej na Sokratovom inštitúte, spoločne so Zuzanou Kutašovou a ďalšími.

Kontakt

Tereza Sejková
e-mail: tesssejkova@gmail.com | design.brut.to@gmail.com