Úvod Inkubátor TUKE RE-CA

RE-CA

RE-CA je startup, ktorý vyvíja vysoko customizované riešenia SMART pre priemysel pre malé a stredné spoločnosti (50 – 100 FTE). Vysokú mieru prispôsobenia zaisťuje modulárny systém postavený na technológiách a štandardoch s otvoreným zdrojom (napr. Apache). Z tohto dôvodu sú riešenia bez takzvaného vendor-lockin, čo je veľmi bežné pre veľké korporácie a ich riešenia.

Hlavným produktom je systém RE-CA SMART na podporu intralogistiky na sledovanie surovín, nákup objednávok počas celého životného cyklu výrobku. Systém tiež poskytuje upozornenia zainteresovaným ľuďom o všetkých dôležitých udalostiach kritických udalostiach, problémoch. Tieto udalosti generujú veľké množstvo údajov, ktoré sa dajú použiť pre budúce analýzy (analýza prestojov), predpovede (údržba harmonogramu strojov) prípadne retrospektívna analýza (identifikovať hlavné príčiny akýchkoľvek problémov s procesom a výkonom).

Potenciálnymi zákazníkmi môžu byť výrobné spoločnosti, ktorých požiadavkou je prechod na bezpapierové riadenie, efektívne a presné plánovanie, sledovanie a prideľovanie pracovných síl a zdrojov. Všetky tieto kroky sú kľúčovými krokmi procesu transformácie, ktorý priniesol zaujímavé pokroky.

Za kľúčovú akciu efektívnosti výroby sa považuje zabezpečenie riadneho a plne využívaného fungovania výrobných ľudských zdrojov počas celého procesu, ktoré je založené na údajoch.

RE-CA s.r.o.

Kontakt

Matej Bodnár
e-mail: mato.bodnar@re-ca.com
web: re-ca.com