Úvod Inkubátor TUKE ProWise

ProWise

ProWise, a.s. sa venuje dátovo podporovanému zvyšovaniu transparentnosti verejného obstarávania. Dátová služba Transparex, ktorá je v rámci firmy vyvíjaná je výnimočným produktom na Slovenskom ako aj trhu EÚ a integruje dáta z otvorených databáz verejného obstarávania, obchodného registra, registra účtovných závierok a ďalších poskytuje podporu v oblasti monitorovania efektívnosti a transparentnosti verejných zákaziek, podpory rozhodovania verejných obstarávateľov, dodávateľov ako aj regulátorov a tvorcov politík. Súčasťou je jedinečná metodika rizikovosti T-index zameraná na analýzu potenciálnych dodávateľov, obstarávateľov, verejných zákaziek ako aj na predikciu výskytu neželaných rizikových signálov a možnosti jej redukcie. Súčasťou je aj jedinečný algoritmus diagnostikujúci prepojenie majetku a osôb vo verejnom obstarávaní ako aj SW agent pre zvyšovanie kvality a úplnosti dát.

Dátová služba bude poskytovaná vo forme web portálu ako aj prostredníctvom API pre integráciu do systémov tretích strán.

ProWise, a. s.

Kontakt

Radoslav Delina
e-mail: radoslav.delina@tuke.sk
web: transparex.sk