Úvod Inkubátor TUKE HRIIS

HRIIS

Platforma rieši problematiku HR, ktorá je prenesená do online od začiatku do konca, tzv. Hire To Retire. Riešenie v sebe nesie – spája mini Jób portál, kde spoločnosť publikuje pracovné ponuky, následne po prihlásených kandidátov vedie nad nimi stavy a tým ich posúva ďalej alebo naopak odmieta. Platforma rieši aj testovanie kandidátov na pracovné miesto a okamžité vyhodnotenie testov. Keď už je vybraný kandidát, tak v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny sa pripravujú potrebné dokumenty, po príchode do spoločnosti je v rámci onboardingu pripravený na všetky procesy, nakoľko sú súčasťou platformy. Vzdelávanie zamestnancov a kolobeh v spoločnosti sa zaznamenáva v platforme. Platforma rovnako rieši aj ukončenie pracovného pomeru zamestnanca a tým začína celý proces od začiatku.

Platforma a všetky kroky sú vyskladané z mikroprocesov, pre ktoré je možné nastaviť pravidlá a automatizáciu, čim je možné zefektívniť rutinné činnosti. Od samotného začiatku sa vedú všetky procesy v platforme online, čo prispieva pre sprehľadnenie krokov, zefektívnenie procesov a odbúranie chybovosti a duplicity pre zamestnávateľa aj zamestnanca. Nespornou výhodou aplikácie je existencia online trhoviska práce, kde je možné nájdenie zamestnanca / zamestnávateľa a tak zefektívniť hľadanie si zamestnania, ale aj odbúrať opätovné zadávanie všetkých potrebných údajov, nakoľko všetky sú už dostupné v platforme online.

Kontakt

Eduard Popovič
e-mail: eduardpopovic@gmail.com