Úvod Inkubátor TUKE HandCubeKeys

HandCubeKeys

Startup HandCubeKeys sa zameriava na vývoj špeciálnej, bezkontaktnej, programovateľnej, drevenej klávesnice k počítaču pre ľudí s telesným, mentálnym (DMO,Autizmus) a zrakovým postihnutím, ktorí majú problémy pri práci s bežnou klávesnicou. Klávesnica je navrhnutá v štýle drevenej poschodovej konštrukcie, na ktorej sa nachádza 50 drevených kociek s písmenami abecedy, číslicami, piktogramami, modifikačnými a aplikačnými klávesmi (e-mail, prehliadač) a k nim odpovedajúce obrázky.

Každá kocka je programovateľná a do programov v počítači prenáša nielen znaky, ale aj obrázky. Klávesy (kocky) plnia svoju funkciu aj bez poschodovej konštrukcie, hravou formou rozvíjajú kreativitu a fantáziu detí, je možné ich použiť ako didaktickú pomôcku. Klávesnicu HandCubeKeys môžu užívatelia ovládať bezkontaktne pomocou rúk, nôh, dlaní, lakťov, hlavy, brady a aj prstami s použitím snímača. Nastavenie klávesnice je možné vo vodorovnej alebo šikmej polohe.

Klávesnica HandCubeKeys môže slúžiť na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, najmä v oblasti komunikácie, z dôvodu poškodenia alebo straty fyzických, zmyslových alebo duševných funkcií, ako aj na uľahčenie kontaktu so sociálnym prostredím a ľahší prístup k informácie. Klávesnica je použiteľná aj pre osoby so zdravotným postihnutím na trhu práce, napr. vykonávanie pracovných činností prostredníctvom výpočtovej techniky.

Martin Belavý-KOVOEFEKT

Kontakt

Ľuboš Belavý
e-mail: handcubekeys@gmail.com
web: handcubekeys.sk | handcubekeys.eu