Úvod Inkubátor TUKE ELLA Slovakia

ELLA Slovakia

ELLA Slovakia je mládežnícka organizácia, ktorá organizuje rôzne lokálne a medzinárodné projekty – mládežnícke výmeny tréningy, športové či kultúrne podujatia a spolupracuje s univerzitami a s inštitúciami z celého sveta.

Promo video

Kontakt

Daniel Mačuga
e-mail: macuga@ellaslovakia.sk
web: ellaslovakia.sk