Úvod Inkubátor TUKE APONI

APONI

APONI  je inovatívny startup ktorý sa venuje implementácií interaktívnej rozšírenej reality do podnikov. Inovatívnym produktom spoločnosti je softvér APONI view, ktorý slúži ako efektívny nástroj pre zvyšovanie kvality , kontroly a produktivity v podniku. Softvérové ​​riešenie APONI VIEW je inteligentný systém na implementáciu rozšírenej reality v spoločnosti. Systém obsahuje princípy koncepcie inteligentného priemyslu z hľadiska výroby, prevádzky strojov a individualizácie projektov. Technológia APONI VIEW bola vyvinutá predovšetkým pre priemyselné spoločnosti, vrátane logistických spoločností, výrobných spoločností a montážnych liniek.

Prioritným cieľom je implementácia inteligentného systému monitorovania, spracovania a vyhodnocovania kritických informácií v spoločnosti pomocou rozšírenej reality ako pracovného nástroja. Softvérové ​​riešenie je navrhnuté na základe možného prepojenia existujúcich riešení SAP v spoločnosti na celkové zjednotenie procesov s možnosťou úplnej digitalizácie procesov, čo by mohlo vytvoriť jednotný systém pre výrobcov strojov a zariadení s výrobnými linkami a vytvoriť stabilný základ pre výstavbu továrne budúcnosti.

Kontakt

Ivana Nováková
e-mail: ivana.novakova@aponi.sk
web: aponi.sk