Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
Startup centrum TUKE

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Startup centrum TUKE

ROZVOJ STARTUP CENTRA TUKE

V roku 2014, kedy bolo otvorené Startup centrum TUKE, sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Jedná sa predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup Centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke Startup centra TUKE startupcentrum.sk. Aktuálne informácie zo sveta startupov môžete tiež sledovať na oficiálnej stránke centra na Facebooku.

Startup centrum TUKE v rámci organizačnej štruktúry TUKE patrí pod  Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT).

 

ÚSPECHY

Za obdobie dvoch rokov svojej činnosti získalo centrum dobré meno organizáciou aktivít na podporu startupov a stalo sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Významným úspechom bola spolupráca s jedným z najvýznamnejších Švédskych inkubátorov – LEAD, v rámci ktorej LEAD koordinoval prácu Startup centra TUKE a prípravu spustenia Inkubátora TUKE v rámci Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM.

 

SÚŤAŽ STARTUPOV

Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych nápadov Máš nápad? Prezentuj svoj startup!. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 30 inovatívnych projektov a celkovo 18 perspektívnych startupov s potenciálom presadiť sa na trhu získalo doposiaľ možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt. Viacerým z nich sa počas pôsobenia v Startup centre TUKE podarilo získať investície vo výške 200 000 až 250 000 eur (napríklad cez Fond FIT a Neulogy Ventures). Na konte majú početné víťazstvá v rôznych startup súťažiach – Startup Awards, Business Idea Nadácie Tatra banky, Global Student Enterpreneur Award, Global Telekom Innovation contest, Creative Business Cup a mnohé iné. Pravidelne sa zúčastňujú významných startupových akcií po celej Európe. A čo je najdôležitejšie - uviedli na trh niekoľko produktov a to nielen v oblasti softérových, ale aj hardvérových riešení.

Startup centrum TUKE ponúka nádejným startupom možnosť získať:

  • priestory zdarma v Startup Centre TUKE,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov,vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity,
  • expertnú a mentorskú podporu.