Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
Startup centrum TUKE

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...
logo sba Logo UCITT Logo TECHNICOM logo watify

Web Content Viewer (JSR 286)

Display menu
Loading...

Startup centrum TUKE

Podporujeme inovácie a kreativitu pre budúci úspech.

Startup centrum TUKE vzniklo iniciatívou Technickej univerzity v Košiciach, ktorá má vo veľkej miere pomôcť študentom, ale aj ľuďom s inovatívnym potenciálom rozvíjať sa v rôznych oblastiach pôsobenia. Hlavnou myšlienkou je „naštartovať“ proces, ktorý podporí účastníkov pri realizácii myšlienky a pomôže premeniť myšlienku do inovatívneho, komerčne využiteľného produktu alebo či služby. Technická Univerzita v Košiciach má ambíciu účastníkov Startup centra TUKE výrazne podporiť kvalitným odborným poradenstvom, ako aj svojou infraštruktúrou formou technického vybavenia.

Startup centrum TUKE je organizačná štruktúra, ktorá vznikla v rámci Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT) a má regionálnu pôsobnosť. Fyzicky môžu byť jednotlivé pracoviska Startup centra lokalizované tak v priestoroch TUKE, ako aj mimo TUKE. Hlavné priestory Startup centra sa nachádzaju v budova Centra Technologických inovácií PK10a, v ktorej sú vyhradené kancelárske priestory pre časť startup firiem umiestnených v Startup centre TUKE.

 

Máš ideu? Startup centrum TUKE ti pomôže.

 

Svojim účastníkom Startup centrum TUKE ponúka:

 • výhodné podmienky pre fyzické umiestnenie "startupu" v priestoroch Startup centra TUKE,
 • expertnú a mentorskú podporu projektového zámeru zo strany odborných pracovísk TUKE a partnerských inštitúcií,
 • podporu pri využívaní odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE pri realizácií projektových zámerov,
 • podporu pri získavaní partnerov z komerčného prostredia, pri vyhľadávaní potenciálnych investorov, pri tvorbe podnikateľského plánu.

Pri umiestnení do Startup centra majú účastníci možnosť využívať:

 • bezodplatne kancelárske priestory pre prácu na projektovom zámere (myšlienke) v období 6 mesiacov
 • internetové pripojenie
 • priestory zasadacej miestnosti UCITT
 • odborné poradenstvo pri realizácii projektového zámeru
 • pomoc pri využívaní prístrojového vybavenia jednotlivých pracovísk TUKE

Výhodou Startup centra TUKE je spojenie kvalitnej infraštruktúry s mentorskou podporou. Mentori majú skúsenosti nielen zo slovenskej akademickej a komerčnej sféry, ale prostredníctvom projektov financovaných z európskych zdrojov a európskeho komerčného prostredia sú schopní naplno rozvinúť potenciál danej myšlienky a pretransformovať výsledky pôsobenia v Startup centre TUKE   do hospodárskej praxe.

Startup centrum TUKE plne pokrýva vo svojich aktivitách oblasti korešpondujúce s projektom UVP TECHNICOM, a to hlavne:

 • Informačné a komunikačné technológie
 • Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
 • Strojárstvo
 • Stavebné inžinierstvo
 • Environmentálne inžinierstvo 

Cieľom a myšlienkou Startup centra TUKE nie je úzka špecializácia na vybranú oblasť, ale predovšetkým spájať ľudí, myšlienky, názory a skúseností z rôznych vedných a podnikateľských oblastí, a tak zabezpečiť multidisciplinaritu a vhodné prostredie pre všeobecný rozvoj a úspech účastníkov centra.